Apotheek linQ
Online medicijnen kopen & vergelijken – Service van uw Apotheek

De Stichting Uitgifte Informatie (SUI) is een onafhankelijke stichting, opgericht in 1993, die zich als doel stelt om op non-profit basis de rol van de apotheker als informa­tiever­strek­ker te bevorderen. De Nederlandse apotheker hecht veel belang aan deskundige voorlichting en wil graag het persoonlijke aanspreekpunt zijn met betrekking tot vragen over geneesmiddelen en hun toepassing.

Met haar initiatieven stelt SUI de Nederlandse apotheker in staat die deskundige voorlichting ook in praktijk te brengen. Samen met derden ontwikkelt SUI praktische methodes en managementsystemen, zowel ten behoeve van de apotheker als de apotheekmedewerkers . De Nederlandse apotheek kan van deze projecten gebruik maken zodat deze in staat is zijn taak als geneesmiddelspecialist beter te kunnen uitoefenen.
Voorbeelden van deze projecten zijn:

Folderdiensten: Folders van de farmaceutische industrie, patiëntenverenigingen en gezondheidsorganisaties worden op een efficiënte wijze in de apotheek geplaatst. De apotheek kan eenvoudig en direct over de diverse folders beschikken. CD-rom :

Met handzame teksten over geneesmiddelen. Deze teksten worden veelal verstrekt bij aflevering van geneesmiddelen op recept. Apotheek-linq : “Voorlichting en tips op maat”, een nieuw initiatief dat gericht is op een continue voorlichting over de aandoening en het geneesmiddel dat men gebruikt.

Ook met dit initiatief hecht de Stichting Uitgifte informatie veel belang aan de rol van de apotheek. Direct receptvrij te koop online. Voordelig bij drogist of goedkoop via internet apotheek.

Uw apotheek is immers precies op de hoogte het geneesmiddelengebruik van zijn patiënten en kent doorgaans de persoonlijke situatie. De kwaliteitscontrole vindt plaats door een klankbordgroep bestaande uit apothekers. De dagelijkse praktijk is ons referentiepunt. Dat stelt ons en daarmee onze afnemers in staat om snel en efficiënt te reageren op nieuwe ontwikkelingen.
Participanten

De initiatiefnemers van Apotheek-linq werken nauw samen met de bekende patiëntenorganisaties en fabrikanten van geneesmiddelen bij het ontwikkelen van de programma’s waar u zich voor kunt opgeven. Deze bundeling van krachten garandeert kwalitatief hoogwaardige programma’s. De Participerende partijen leveren vanuit hun eigen kennisveld de informatie aan waarmee de programma’s worden opgebouwd. Een redactieraad van apothekers ziet verder toe op de kwaliteit van de geboden informatie.

U kunt hier internet apotheken en medicijn prijzen vergelijken. Waar is het middel te koop? Waar wordt het via internet aangeboden?

Wat is de laagste prijs? Is het middel vrij verkrijgbaar in Nederland en in België? Apotheek linQ beantwoord deze vragen.

Apotheek Linq is een medicijn portal, geen online apotheek of internet apotheek.
Wij tonen waar u goedkoop en veilig via internet medicijnen kopen kunt. Copyright © 2017 · All Rights Reserved